Meer werkgeluk voor woningcorporaties

Hoe kunnen woningcorporaties capaciteitsproblemen en hoge werkdruk onder het personeel oplossen?

Woningcorporaties zetten zich in voor een schone en veilige leefomgeving voor alle huurders. Dat is fantastisch werk, maar vraagt ook veel van de organisatie en haar medewerkers. Hoe kan je er als woningcorporatie voor zorgen dat de leefbaarheid in de wijk hoog blijft, zonder dat jouw eigen medewerkers onder de werkdruk bezwijken? Download ons whitepaper Werken aan leefbaarheid om hier meer over te lezen. 

In dit whitepaper lees je:

  • De belangrijkste oorzaken voor een hoge werkdruk bij woningcorporaties
  • Vijf oplossingen om de werkdruk te verlagen en zo het werkgeluk onder medewerkers te verhogen
  • Welke rol detacheringsbedrijven spelen in de oplossing van dit capaciteitsprobleem.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op