Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logos, buttons, audioclips en software is eigendom van Verden of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

 

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verden te Amsterdam (Nederland).

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Verden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Verden in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Privacy Statement

Wij verwerken persoonsgegevens. Download ons Privacy Statement om te lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en op basis van welke wettelijke grondslagen wij dit doen. 

Privacy Statement (Mei 2023)

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op