Zzp’ers in het sociaal domein

Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties slim omgaan met de toename aan zelfstandigen? Steeds meer mensen doen een beroep op het sociaal domein. Als gevolg hiervan neemt de werkdruk toe. Een deel van de medewerkers stroomt uit, een ander deel kiest voor werk als zzp’er. Op dit moment zijn veel zorg- en welzijnsinstellingen grotendeels afhankelijk van […]

Meer werkgeluk voor woningcorporaties

Hoe kunnen woningcorporaties capaciteitsproblemen en hoge werkdruk onder het personeel oplossen? Woningcorporaties zetten zich in voor een schone en veilige leefomgeving voor alle huurders. Dat is fantastisch werk, maar vraagt ook veel van de organisatie en haar medewerkers. Hoe kan je er als woningcorporatie voor zorgen dat de leefbaarheid in de wijk hoog blijft, zonder […]

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op