Adviseur verduurzaaming maatschappelijk vastgoed – Amsterdam

Introductie

Zet jouw kennis van duurzaamheid in voor een betere, groenere wereld. Word onze Adviseur verduurzaming maatschappelijk vastgoed!

Functie

Versnelling en opschaling van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. Hiervoor heeft het ministerie van BZK het ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed’ opgesteld.

Het ontzorgingsprogramma richt zich op het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed, tot aan het moment van aanbesteden van de verduurzamingsmaatregelen. Het ministerie heeft criteria opgesteld om te bepalen welke maatschappelijke instellingen binnen de reikwijdte van het programma vallen.

Functie-eisen

De duurzaamheidsadviseur biedt hulp aan kleine organisaties met maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming van het vastgoed. De duurzaamheidsadviseur benadert de organisaties actief. Naast digitale communicatie gaat de duurzaamheidsadviseur ook naar de organisaties toe, vormt een sociaal netwerk rondom de organisatie en organiseert kennis- en leerbijeenkomsten met meerdere organisaties.

De coaches helpen instellingen door verduurzaming op de agenda te zetten (urgentiebesef) maar ook bij (het voorbereiden van) het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen.

De geboden hulp hangt af van de wensen en behoeften van de betreffende organisatie en kan bijvoorbeeld bestaan uit:

• Het bespreken van de problematiek met beslissers/bestuur van de instelling;

• Sparringpartner zijn bij uitvoeren van complexere maatregelen (bijvoorbeeld een gesprek over knelpunten, dilemma’s, plan van aanpak bij het aardgasvrij maken van het gebouw of het opwekken van duurzame energie);

• Tussentijds contact met de instelling, fysiek of telefonisch/online;

• Nazorg, door na afloop van het ontzorgingstraject te bellen over het proces en het resultaat.

• De duurzaamheidsadviseur vormt als het ware de frontoffice van het ontzorgingsprogramma en is het vaste procesmatige aanspreekpunt voor de instelling.


Sollicitatie

Maurik Griep 020 244 59 26

Tot snel

Heb je nog vragen? Dan kun je contact met mij opnemen.

Gerelateerde vacatures

Neem contact met ons op